Plan Digital integritet och argument

Relaterade dokument

Avslut eller paus

Om du vill avsluta ditt konto, pausa det eller bara vill veta vad vi sparar kring dig så kontaktar du oss på följande adress:

privacy@plandigital.se.

Tre vägar in

1. Du har blivit förinstallerad av din arbetsgivare (vi är personuppgiftsbiträde)

Du har blivit installerad av din arbetsgivare, ungefär som du har blivit installerad i diverse andra system, såsom lönesystem och annat administrativt.

Din arbetsgivare äger ditt konto, men du får när du vill ta över det om du vill äga det privat. T.ex. om du byter jobb men vill behålla ditt konto.

2. Du har blivit förinstallerad av din förening (vi är personuppgiftsbiträde)

Din förening behöver ett verktyg att hantera medlemskap och olika typer av listor och aktiviteter. Vi tillhandahåller bra verktyg för sånt.

Föreningen äger ditt konto, men du får när du vill ta över det om du vill äga det privat. T.ex. om du lämnar föreningen.

3. Du har installerat dig själv (vi är personuppgiftsansvarig)

Vem som helst kan registrera sig i våra tjänster, oberoende av arbetsgivare och föreningar. Du äger dina uppgifter och kan när som helst ta bort dem.

Det är upp till dig vem som äger kontot

Vi är lite unika i att du kan ta över ditt ägande av kontot. Om du byter jobb så kan du inte välja att vara kvar i lönesystemet, men vi tror att du kanske vill kunna behålla din träningshistorik och dina funktioner i Frisper även om din arbetsgivare har installerat dig. Eller om din arbetsgivare slutar köpa tjänsten.

Det som krävs för att ta över kontot är att du behöver godkänna vissa ytterligare användarvillkor, istället för att din arbetsgivare har ansvaret.

Du kan vara kopplad till noll, ett eller flera företag

Det är helt valfritt hur många företag du är kopplad till. Företagskopplingen gör att du delar uppgifter med din arbetsgivare. Det kan vara att du deltar i en tävling som din arbetsgivare har skapat, eller att du deltar i en aktivitet som din arbetsgivare har skapat.

I denna koppling kan du bestämma vilka uppgifter du vill dela med din arbetsgivare.

Vad vi lagrar

Personuppgifter

Vi lagrar de uppgifter som du själv eller din förening/arbetsgivare anger i våra system. Det kan vara namn, e-postadress, telefonnummer, adress, personnummer, kön, profilbild, etc.

Du kan se själv på din profilsida vilka uppgifter vi lagrar.

IP-adress och tidpunkter

Vi lagrar IP-adresser och tidpunkter för olika typer av aktiviteter, t.ex. inloggningar, registreringar, etc. Det är en förutsättning för att vi ska kunna vara en ansvarsfull leverantör och följa gällande lagstiftning.

Det som du själv lägger in

Allt du använder våra tjänster till. Utförda aktiviteter, deltagande i lag, tävlingar och sociala funktioner.

Vad kan arbetsgivaren/föreningen se?

Det avgörs via din koppling till företaget. Initialt kan företaget se ditt namn samt datum och tid för utförd aktivitet. Om du t.ex. har tagit en promenad på tisdagen så kan din arbetsgivare se både vem, när och vad.

Du kan göra aktiviteten anonym, ifall du inte vill dela med dig av vilken aktivitet du har utfört.

Jag vill inte att min arbetsgivare ska se mina aktiviteter

Vi tycker att det är helt OK och det gör din arbetsgivare också. Här är två vägar att gå:

  1. Koppla bort dig från arbetsgivaren och använd våra tjänster fristående
  2. Lägg inte in fler pass i verktyget än de som du vill visa din arbetsgivare, t.ex. pass utförda under friskvårdstid eller betald arbetstid.

Är jag övervakad?

Du är per definition inte övervakad. Arbetsgivaren (inkl leverantör och alla andra parter) kan inte se annat än det du själv lägger in och väljer att dela med dig av.

Ingen kan inte se din äkta position, eller veta exakt vad du har gjort och arbetsgivaren kan inte se dina hälsodata.

Däremot tycker vi att tjänsten på flera sätt blir bättre om du väljer att dela med dig av dina utförda träningspass. Vi tror att det är sannolikt att du kan få en bättre användning av tjänsten och en bättre friskvårdsdialog med din arbetsgivare om du väljer att dela med dig av dina aktiviteter.

Behöver du en annan nivå av sekretess?

Berätta gärna hur du tycker att det skulle kunna fungera, så kommer vi med stort intresse lyssna på dina tankar.

Varför ska jag använda tjänsten?

Det finns ingen tjänst som är för alla, men här är några anledningar till att du kanske vill använda tjänsten:

  1. Du vill ha en bättre överblick på din träning
  2. Du tycker det är gött att vinna tävlingar mot dina kollegor, det är trots allt prestige i att vinna
  3. Du vill ha en bättre dialog med din arbetsgivare om friskvård
  4. Du vill vinna priser i tävlingar och lotterier
  5. Du vill att din arbetsgivare ska få goda förutsättningar att kunna göra bra friskvårdsinsatser
Läs mer om några goda argument.

Fungerar tjänsten?

Tjänsten har använts av ett hundratal personal hos en offentlig arbetsgivare i Ludvika sedan hösten 2021. Innan dess hade arbetsgivaren en annan tjänst som inte finns längre och har jobbat med den här typen av rapportering och uppföljning sedan 2008. Det här är en självklar del i arbetsgivarens HR-program och lotterier och tävlingar äger alltid rum på stora personalsammankomster flera gånger per år.

Vi vill växa med hjälp av dina tankar

Från början fanns bara rapportering av aktivitet, det fanns inga tävlingar, lag eller föreningar utan de har växt fram under 2023 och fortsätter att göra så framöver.

Vi växer för varje månad och försöker hela tiden göra tjänsten bättre och mer intelligent. Vi har en lång lista med förbättringar som vi vill göra.

Vi tror att dina idéer är minst lika bra som våra. Berätta för oss när vi gör rätt och när vi borde varit smartare så kommer du antagligen att få se dina tankar realiseras.

Vilka använder tjänsten sedan tidigare?

Ett hundratal kommunanställda i Ludvika och Smedjebacken och en handfull privata i samma region. Vi börjar där, precis som Plan Digital gjorde 2011.