Frisper låter dig som arbetsgivare få bättre koll på er personals hälsa med hjälp av intelligent statistik och uppmuntran.

Anställd

Vi tror att vi kan göra en personal friskare än vad den var innan. Med hjälp av både inre och yttre motivation försöker vi via får appliaktion att få personen att motionera lite mer och lite mer strukturerat.

Applikationen informerar arbetstagaren om företagets friskvårdsinsats och visar också alla företagets rekommenderade aktiviteter. Personen håller koll på sin egen träningsstatistik och kan dessutom delta i diverse tävlingar, både företagets egna och sådana som arrangeras av leverantören.

Cyklist

Arbetsgivare

Arbetsgivaren har ett flertal orsaker att hålla sin personal frisk och stark. Vad kan du som arbetsgivare göra för att personalen ska röra på sig? Vi tror att det första steget är att börja mäta, vilket kräver data från er personal.

Ni ser personalens registrerade pass, vilket genererar statistik såsom vanliga aktiviteter och vilka personer som registrerar många, respektive få pass. Den som aldrig har registrerat något kan få en push i rätt riktning vid nästa medarbetarsamtal. Känner den ens till företagets satsningar kring friskvårdstimme eller bidrag?

Yoga-bild

Enkelhet

Tjänsten uppfanns när en kommun besvärades av låg datakvalitet. Trubbiga verktyg och gränssnitt gjorde att personalen inte registrerade sin aktivitet. Brukar du spela innebandy kl. 21 på måndagar? I så fall kommer innebandy vara förvalt när du öppnar applikationen den kvällen.

Systemet vet dina vanor och gissar utefter det. Ännu bättre, vi sätter upp QR-koder vid din träningslokal och du scannar koden för den aktivitet du har utfört. Scanna, bekräfta, klart. Inte ett klick i onödan eftersom aktivitet, datum och person redan finns via automatik.

Fiske