Både E-postadress och personnummer kan användas som identifikation vid inloggning. Personnumret ska vara i formatet YYYYMMDD-XXXX. Personnummer behövs om du vill kunna logga in med BankID eller Freja.

Användarens lösenord är envägskrypterat och kan aldrig avläsas av någon.

Funktionen sparar din inloggning i en kaka på den här enheten för automatisk inloggning i framtiden. Den kommer ihåg dig oavsett inloggningsmetod.

Ta bort kakan genom att klicka på logga ut.